Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Større overskudd i bedriften med god ergonomi

En undersøkelse SINTEF har gjort for NHO viser at en ansatt som er borte fra jobben koster gjennomsnittlig 1900 kroner per sykedag, uavhengig av bransje. Muskel- og skjelettlidelser står for nær halvparten av alle langtids sykefravær i norske bedrifter og er årsaken til ca 1/3 av alle uførepensjoner. Forebyggende tiltak mot slike lidelser vil kunne gi bedriftene store gevinster.

Til enhver tid har 12-15% av arbeidsstokken vondt i ryggen. Ryggproblemene er beregnet å koste samfunnet ca 15 milliarder pr år, ca halvparten av kostnadene for de arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelsene

Årsakene til muskel- og skjelettlidelser er sammensatte, og kan bestå av tungt og ensformig arbeid eller uheldige arbeidsstillinger og tidspress. Konflikter, mistrivsel og andre psykososiale forhold har en forsterkende effekt på muskel og skjelettlidelser. Selv om 80% av de som sitter på Backapp sier at de har fått en positiv helseeffekt, skal man ikke forenkleog si at om du bytter kontorstolen mot en Backapp så er alle problemene løst. Vi oppfordrer bedrifter til å ha et helhetlig fokus på ergonomi. Bruk av Backapp stolen bør være et av flere tiltak mot sykefravær på arbeidsplassen.

Bruk av Backapp-stolen bør være et av flere tiltak mot sykefravær på arbeidsplassen.

cadmium-orange-blackblack.jpg
Prøv Backapp

Product added to cart