Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Større overskud i virksomheden med god ergonomi

En undersøgelse SINTEF har gjort for NHO viser at en ansat som er borte fra jobbet koster gennemsnitlig 1900 kroner per sygedag, uafhængig af branche. Muskel-og skeletlidelser står for næsten halvdelen af alle lang tids sygefravær i norske virksomheder og er årsagen til ca. 1/3 af alle førtidspensioner. Forebyggende tiltag mod disse lidelser vil kunne give virksomhederne store gevinster.

Til enhver tid har 12-15% af arbejdsstyrken ondt i ryggen. Rygproblemerne er beregnet til at  koste samfundet ca. 15 milliarder pr år, ca. halvdelen af udgifterne er for de arbejdsrelaterede muskel- og skeletlidelser

Årsagerne til muskel-og skeletlidelser er sammensatte og kan bestå af tungt og ensformigt arbejde, uheldige arbejdsstillinger og tidspres. Konflikter, mistrivsel og andre psykosociale forhold har en forstærkende effekt på muskel og skeletlidelser. Selv om 80% af de som sidder på Backapp siger at de har fået en positiv effekt på ryggen , kan man ikke forenkle det og sige at, hvis du bytter din ordinære kontorstol  en Backapp så er alle problemer løst. Vi opfordrer bedrifter til og have et bredt fokus på ergonomi.

Brug af Backapp stolen bør være et af flere tiltag  mod sygefraværet på arbejdspladsen.

 

cadmium-orange-blackblack.jpg
Test Backapp

Product added to cart