Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Field Trials

Vi har lagt mye ressurser inn på å undersøke virkningene av å sitte på Backapp Smart og å stå på Backapp 360. Teknologien bak Backapp-produktene har gjennomgått grundige tester av både vanlige brukere og ledende forskere innen ergonomi. Resultatene er entydige og helt fantastiske!

354 kontorsarbeidere brukte Backapp produktene i 6 uker!

Prøv Backapp

Product added to cart