Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

354 KONTORANSATTE I 8 BEDRIFTER

Hos Lähi Tapiola var 34 av 70 ansatte i sin beste form til å arbeide da de brukte sin vanlige kontorstol. Etter 6 måneder med Backapp ble de til 46!


Deltakere
Lähi Tapiola er Finlands største forsikringsselskap. De 70 som var med i forsøket, jobbet på hovedkontoret i Espoo ved Helsinki. Deltakerne var 59 damer og 11 menn med gjennomsnittsalder 44 år. De byttet ut sin vanlige kontorstol med Backapp stol og Backapp 360 balansebrett.

Gjennomføring
Deltakerne ble opplært i å bruke Backapp stolen og Backapp 360. Deltakerne svarte på spørreskjemaer ved oppstart og etter 6 måneder. Spørreskjemaene var utarbeidet av en uavhengig 3. part som mottok skjemaene og regnet ut resultater med statistiske beregninger.

MINDRE SMERTER I KORSRYGGEN

20 av 70 deltakere hadde smerter i korsryggen med den vanlige kontorstolen. Etter 6 måneder med Backapp var det 13! (Tabell 1)

MINDRE SMERTER I NAKKE OG SULDRE

Før forsøket startet hadde 39 av 70 deltakere smerter i nakke og skuldre. Etter 6 måneder med Backapp var det 24! (Tabell 1)

MINDRE HODEPINE

18 av 70 hadde hodepine på og etter jobb hver uke. Etter 6 måneder med Backapp var det 10! (Tabell 1)

ANTALL SMERTFRIE BLE 1,9 GANGER SÅ MANGE

Bare 16 av 70 hadde ingen smerter i overkroppen da de brukte sin vanlige kontorstol. Etter 6 måneder med Backapp var det 30.

DE ANSATTE BLE OPPLAGTE ETTER EN VANLIG DAG PÅ KONTORET

18 av de 70 ansatte var trøtte på slutten av en vanlig arbeidsdag med sin vanlige kontorstol. Etter 6 måneder med Backapp ble de til 7! (Tabell 2).

ARBEIDSEVNEN TIL DE ANSATTE ØKTE

34 av 70 deltakere sa at de var i sin beste form til å arbeide da de brukte sin vanlige kontorstol. Etter 6 måneder med Backapp ble de til 46 (Tabell 3)

Resultater

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Change

 

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

39 24 -38,5

Headaches during or after work

18 10 -44,4

Lower back pain/stiffness

20 13 -35,

 None of the above (pain score = 0)

16 30  1,9 times

 

Table 2
Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Never

7 14

Infrequently

27 34
Every now and then 22 16

Quite often

8 1

Every day

4 4

Quite often, evry day, number

12 5

Quite often, every day, %

18 7

Change, %

 

-58,9

 

Table 3
 How would you grade your current fitness for work? Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Low 1 0

Somewhat low

1 1
Moderate 4 3

Somewhat high

28 19

High, number

34 46

High, %

48,6 65,7

Change, %

 35,3  

 

Rapport fra 3. part

Når bevegelse blir medisin

Prøv Backapp

Product added to cart