Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Personvernerklæring for backapp.eu

Som produsent av ergonomiske kontorstoler kan vi komme i kontakt med personopplysningene dine, men da som regel med det formål å levere deg tjenester.
For å sikre at vi følger alle regler og forskrifter jobber vi aktivt med dette. Når du besøker vår hjemmeside, fyller ut skjemaet for å prøve Backapp gratis, melder deg på vårt nyhetsbrev, søker jobb eller jobber hos oss, behandler vi derimot opplysningene dine som behandlingsansvarlig.

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi behandler kun de opplysningene vi får fra kundene våre, eller de opplysningene du selv gir oss, med det formål å levere deg tjenester.
Vi behandler kun opplysningene dine så lenge det kreves for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, eller så lenge loven krever det.

Hvordan lagrer vi personopplysninger?
Opplysningene dine behandles kun av berørte personer i Backapp, samt av våre underleverandører.
Vi sørger for at våre underleverandører oppfyller de samme forpliktelsene som vi har, ved å inngå avtale med dem og kontrollere at de etterlever avtalen.
Oppgaver overlates kun til andre for å kunne levere de tjenestene vi utvikler for kundene våre.
Vi videreformidler, selger eller utveksler aldri personopplysninger til markedsføringsformål.
Personopplysningene vi behandler, lagres i Den europeiske union. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovverk.
Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine mot tap, manipulering og uautorisert tilgang. Vi tilpasser kontinuerlig våre sikkerhetstiltak i tråd med den teknologiske utviklingen.

Hvilke rettigheter har du?
Du har når som helst (kostnadsfritt én gang per år) rett til å få innsyn i de personopplysningene vi behandler i rollen som behandlingsansvarlig. 
Er opplysningene uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du be om å få dem korrigert eller slettet. Vi kan ikke slette opplysningene dine dersom det foreligger et lovfestet krav til lagring, f.eks. regnskapsregler, eller dersom det er andre legitime grunner til at opplysningene må lagres.

I de tilfellene hvor vi er databehandler, viser vi til behandlingsansvarlig.
Er du usikker på hvem som er behandlingsansvarlig for opplysningene dine, hjelper vi deg selvsagt med dette.

For at vi skal kunne hjelpe deg å utøve rettighetene dine, må du kontakte oss skriftlig på [email protected].

For at vi skal kunne finne personopplysningene dine og sende dem til deg, trenger vi navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Angi også hvilken e-postadresse du vil ha informasjonen sendt til, og hvilket passord den komprimerte filen skal ha.
For å være sikker på at det bare er du som får tilgang til opplysningene er det viktig at du skriver signaturen din og legger ved en kopi av godkjent legitimasjon i forespørselen.

Etter at vi har sendt registerutdraget, lagrer vi forespørselen i 12 måneder.

Prøv Backapp

Product added to cart