Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Storskala forsøk i Finland 2017

2017-04-06

Storskala forsøket i Finland ble gjennomført hos forsikringsselskapet LähiTapiola i deres hovedkontor i Espoo like ved Helsinki.

Storskala forsøket ble ledet av Tuukka Nieminen i Motivire OY (www.motivire.fi). De var ansvarlige for planlegging, oppfølging og rapportering.

Ansatte hos LähiTapiola meldte seg frivillig til å delta i forsøket. 90 personer ønsket å delta. De ble ikke plukket ut! Alle som ønsket å delta, fikk delta.

  • Deltakerne svarte på et spørreskjema den 1. september 2016.
  • Så fikk alle Backapp stol og Backapp 360. De skiftet rett over. Den gamle stolen ble ikke brukt mer
  • Etter 6 måneder rapporterte de effektene av Backapp stolen og Backapp 360. De svarte på de samme spørsmålene som de svarte på den 1. september.

På grunn av manglende svar på noen spørsmål på spørreskjemaet ved oppstart av forsøket, ble antall godkjente deltakere i storskalaforsøket redusert til 70 personer.

På slutten av forsøket satt deltakerne 15,8% mindre og stod 11,1 % mer enn de hadde gjort før forsøket startet.

Alle resultater finner du i “Results Field Trial Finland”.

Prøv Backapp

Product added to cart