Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Bespaar met de Backapp ergonomische bureaustoel

Een studie bij SINTEF voor NHO laat zien dat werknemers die afwezig zijn de werkgever gemiddeld 233 EUR per dag kost ongeacht het beroep. Spier - en botblessures tellen voor bijna de helft van lange ziekteafwezigheid in Noorse bedrijven en het telt voor 1/3 van vervroegd pensioenuittrede. Preventieve inspanningen om dergelijke blessures te voorkomen kunnen daarom een positief effect hebben op uw economische bedrijfsresultaten.

Ongeveer 12-15% van het werknemersbestand lijdt aan rugpijn. In Noorwegen worden de kosten ten gevolge van rugblessures geschat op ongeveer 18 miljard EUR per jaar, hetgeen ongeveer de helft is van aan werken verbonden spier - en botblessures.

De oorzaken van spier -en botblessures zijn complex en misschien te verklaren door zwaar en monotoon werk, onjuiste werkhouding of tijdstress. Conflicten, onvrede op het werk en andere psychologische omstandigheden kunnen ook een effect hebben op spier -en botblessures. Dus, hoewel 80% van de Backapp gebruikers zegt dat zij een positief gezondheidseffect waarnemen, moet men niet de zaak vereenvoudigen door te zeggen dat het vervangen van uw oude stoel te verwisselen voor een nieuwe Backapp alle problemen oplost. Wij raden bedrijven aan een holistische focus op ergonomie hebben. Backapp moet één van de vele acties zijn tegen ziekteverzuim op het werk.

 

cadmium-orange-blackblack.jpg

Product added to cart