Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Privacyverklaring voor backapp.eu

Als producent van ergonomische bureaustoelen kunnen wij kennis nemen van uw persoonsgegevens, maar dan meestal om onze diensten te kunnen leveren.
Wij werken er actief aan om te voldoen aan de voor ons geldende regels en verwachtingen. In de gevallen dat u onze website bezoekt, ons formulier invult voor het gratis uitproberen van Backapp, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bij ons solliciteert of bij ons werkt, beschouwen wij u daarentegen als verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken uitsluitende de gegevens die wij van onze klanten krijgen, of de gegevens die u zelf aan ons verstrekt, met als doel het kunnen leveren van onze diensten.
Wij verwerken uw gegevens zo lang als nodig is om aan de doeleinden van onze klanten te voldoen of zo lang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt door daartoe bevoegde personen binnen Backapp, alsmede door onderleveranciers die daartoe door ons zijn aangewezen.
Wij zorgen ervoor dat onze onderleveranciers zich houden aan dezelfde verplichten als die wij hebben; dit doen wij door overeenkomsten met hen aan te gaan en door steekproeven te doen om te controleren of zij zich aan onze afspraken houden.
Gegevens die naar anderen worden doorgestuurd worden uitsluitend gebruikt om de diensten te bieden die wij voor onze klanten ontwikkelen.
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit doorgeven, verkopen of uitruilen voor marketingdoeleinden.
De door ons verwerkte gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en onbevoegde toegang. Wij passen onze veiligheidsmaatregelen voortdurend aan in overeenstemming met de vooruitgang en ontwikkeling op technisch gebied.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om wanneer u dat wilt (één keer per jaar zonder kosten) informatie te krijgen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken als verwerkingsverantwoordelijke. 
Als uw gegevens foutief, onvolledig of irrelevant zijn, kunt u een verzoek indienen tot correctie of verwijdering. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen wanneer een wettelijke eis bestaat voor bewaring, bijvoorbeeld boekhoudregels, of wanneer andere legitieme redenen bestaan waarom de gegevens bewaard moeten blijven.

In de gevallen dat wij een gegevensverwerker zijn, verwijzen we naar de verwerkingsverantwoordelijken.
Als u niet zeker weet wie uw verwerkingsverantwoordelijke is, helpen wij u daar uiteraard bij.

Om u te kunnen helpen bij uw rechten, neemt u schriftelijk contact met ons op via [email protected].

Om uw persoonsgegevens te kunnen vinden en om ze naar u te kunnen verzenden, hebben wij uw naam, BSN, adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig.
Geef tevens aan naar welk e-mailadres de informatie moet worden verstuurd en met welk wachtwoord het ingepakte bestand moet worden beveiligd.
Om te garanderen dat alleen u toegang tot deze gegevens krijgt, is het belangrijk dat u bij uw aanvraag naast uw handtekening ook een kopie meestuurt van een goedgekeurd identiteitsbewijs.

Na verzending van dit uittreksel zullen wij deze aanvraag 12 maanden bewaren.

Product added to cart