Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Hyvä ergonomia parantaa yrityksen kannattavuutta

SINTEFin NHO:lle (norjalaisten yritysten liitto) tekemä tutkimus osoittaa, että ammatista riippumatta työntekijän poissaolo työpaikalta kustantaa työnantajalle noin 220 euroa jokaiselta päivältä. Norjalaisissa yrityksissä lähes puolet pitkäaikaisista poissaoloista ja noin kolmasosa kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu lihas- ja nivelsäryistä. Tällaisten särkyjen ennaltaehkäisy voi tuoda yrityksille suuria kustannussäästöjä.

12-15 % työntekijöistä kärsii jatkuvasti selkäkivuista. Selän alueen ongelmien on laskettu maksavan yhteiskunnalle yhteensä lähes kaksi miljardia euroa joka vuosi, ja noin puolet kustannuksista johtuu työhön liittyvistä lihas- ja nivelsäryistä.

Lihas- ja nivelkipuihin johtavia syitä on monia. Kivut voivat johtua raskaasta, yksipuolisesta työstä tai huonoista työskentelyasennoista ja kiireestä. Riidat, epäluottamus ja muut psykologiset tekijät lisäävät lihas- ja nivelkipuja.

Vaikka 80 % Backapp -tuolilla istuneista on kokenut istumisen parantavan terveyttään, emme väitä, että kaikki työpaikkasi ongelmat ratkeavat vaihtamalla toimistotuolit Backapp -tuoliin - mutta suosittelemme yrityksiä kiinnittämään kokonaisvaltaista huomiota ergonomiaan ja hankkimaan Backapp -tuolin vähentämään osaltaan sairaspoissaoloja. 

cadmium-orange-blackblack.jpg
Try Backapp

Product added to cart