Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

FIELD TRIALS

LahiTapiolan tutkimukseen osallistuneista 70 työntekijästä 34:llä ei ollut kipuja heidän istuessaan perinteisillä työtuoleilla. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä nousi 46 henkilöön.


Osallistujat
LahiTapiola on Suomen suurimpia vakuutusyhtiöitä. Tutkimukseen osallistui 70 työntekijää, jotka kaikki tekevät päivittäin näyttöpäätetyötä LähiTapiolan pääkonttorilla Espoossa. Heistä 59 oli naisia ja 11 miehiä. Osallistujien keski-ikä oli 44 vuotta. Tutkimukseen osallistujat vaihtoivat perinteisen toimistotuolinsa Backapp-tuoliin ja Backapp 360 -tasapainolautaan.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen alussa osallistujat koulutettiin käyttämään Backapp-tuolia ja Backapp 360 -tasapainolautaa. Kaikki osallistujat vastasivat kyselylomakkeeseen tutkimuksen alussa ja kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen. Kyselylomakkeen on tehnyt riippumaton kolmas osapuoli, joka myös vastaanotti täytetyt lomakkeet ja laski tutkimuksen tulokset.

ALASELKÄKIVUT VÄHENIVÄT

Tutkimuksen alussa 20 työntekijää 70:stä kokivat alaselän kipua perinteisellä toimistotuolilla istuessa. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen tämä laski 13 henkilöön.

NISKA- JA HARTIAKIVUT VÄHENIVÄT

Ennen kokeilua 39 työntekijää 70:stä koki kipua niskassa ja hartioissa viikoittain työpäivän aikana. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä kivusta kärsivien määrä laski 24 henkilöön.

VÄHEMMÄN PÄÄNSÄRKYÄ

Tutkimuksen alussa 18 työntekijää 70:stä koki päänsärkyä viikoittain työpäivän aikana. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen tämä laski kymmeneen henkilöön.

KIVUISTA EROON PÄÄSSEIDEN OSALLISTUJIEN MÄÄRÄ KASVOI 1,9-KERTAISEKSI

Vain 16:sta perinteistä toimistotuolia käyttäneistä työntekijästä ei ollut lainkaan kipuja ennen tutkimuksen aloittamista. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä nousi 30 henkilöön.

TYÖNTEKIJÄT PYSYIVÄT VIRKEINÄ KOKO TYÖPÄIVÄN AJAN

Tutkimuksen alussa 18 työntekijää 70:stä koki tavanomaisen työpäivän päätteeksi olonsa väsyneeksi. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä putosi seitsemään henkilöön. (katso taulukko 2)

KOETTU TYÖKYKY KASVOI

Tutkimuksen alussa 34 työntekijää 70:stä koki työkykynsä korkeaksi. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä nousi 46 henkilöön. (katso taulukko 3)

Tulokset

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Change

 

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

39 24 -38,5

Headaches during or after work

18 10 -44,4

Lower back pain/stiffness

20 13 -35,

 None of the above (pain score = 0)

16 30  1,9 times

 

Table 2
Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Never

7 14

 Infrequently

27 34
 Every now and then 22 16

Quite often

8 1

Every day

4 4

Quite often, evry day, number

12 5

Quite often, every day, %

18 7

Change, %

 

-58,9

 

Table 3
 How would you grade your current fitness for work? Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Low 1 0

Somewhat low

1 1
Moderate 4 3

Somwhat high

28 19

High, number

34 46

High, %

48,6 65,7

Change, %

 35,3  

 

 

Raportti riippumattomalta kolmannelta osapuolelta

Kasto raportti Force Technology.

Try Backapp

Product added to cart