Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

FIELD TRIALS

 

Toyota Denmark A/S:ssa neljällä työntekijällä 25:stä oli kipuja käsissä heidän istuessaan perinteisillä työtuoleilla. Kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön myötä kukaan tutkimukseen osallistuneista ei enää kärsinyt käsikivuista.


Osallistujat
Toyota Denmark A/S myy ja markkinoi Toyota-autoja Tanskassa. Tutkimukseen osallistui 25 työntekijää, jotka kaikki tekevät päivittäin näyttöpäätetyötä. Heistä 11 oli naisia ja 14 miehiä ja osallistujien keski-ikä oli 46 vuotta. Tutkimukseen osallistujat vaihtoivat perinteisen toimistotuolinsa Backapp-tuoliin ja Backapp 360 -tasapainolautaan.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen alussa osallistujat koulutettiin käyttämään Backapp-tuolia ja Backapp 360 -tasapainolautaa. Kaikki osallistujat vastasivat kyselylomakkeeseen tutkimuksen alussa ja kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön jälkeen. Kyselylomakkeen on tehnyt riippumaton kolmas osapuoli, joka myös vastaanotti täytetyt lomakkeet ja laski tutkimuksen tulokset.

ALASELKÄKIPU

Tutkimuksen alussa 11 työntekijää 25:stä kokivat alaselän kipua perinteisellä toimistotuolilla. Kuuden viikon kuluttua määrä pysyi samana.

NISKA- JA HARTIAKIVUT VÄHENIVÄT

Ennen kokeilua 13 työntekijää 25:stä koki kipua niskassa ja hartioissa viikoittain työpäivän aikana. Kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön myötä kivusta kärsivien määrä laski seitsemään henkilöön.

VÄHEMMÄN PÄÄNSÄRKYÄ

Tutkimuksen alussa kuusi työntekijää 25:stä koki päänsärkyä viikoittain työpäivän aikana. Kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön jälkeen tämä laski kolmeen henkilöön.

VÄHEMMÄN KIPUA KÄSISSÄ

Neljällä työntekijällä oli kipuja käsissä heidän istuessaan perinteisillä työtuoleilla. Kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön myötä kukaan tutkimukseen osallistuneista ei enää kärsinyt käsikivuista.

YLÄVARTALOKIVUISTA EROON PÄÄSSEIDEN OSALLISTUJIEN MÄÄRÄ KASVOI 2-KERTAISEKSI

Vain neljällä osallistujalla 25:stä perinteistä toimistotuolia käyttäneistä ei ollut lainkaan ylävartalokipuja ennen tutkimuksen aloittamista. Kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä tuplaantui kahdeksaan henkilöön.

KIPUALUEIDEN MÄÄRÄN KESKIARVO VÄHENI 1,44:STÄ 0,88:EEN

Tutkimuksessa eriteltyjä kipualueita olivat: alaselkä, niska- ja hartiaseutu, päänsärky ja kädet. (katso taulukko 2)

Tulokset

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Change

 

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

27 17 -37,0

Headaches during or after work

11 8

-27,3

Lower back pain/stiffness

12 14 16,7

Arm and/or hand pain

3 2

 -33,3

 None of the above (pain score = 0)

 1  5  2,3 times

 

Table 2
Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

  • Lower back pain/stiffness
  • Shoulder and neck pain/stiffness
  • Headaches during or after work
  • Arm and/or hand pains
  • None of the above

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Pain score = 0

3 7

Pain score = 1

14 16

Pain score = 2

12 9

Pain score = 3

6 3

Pain score = 4

0 0

Pain score = 5

0 0

Total

 35 35  

Average pain score

1,6

1,23

Change, %

 

-23,1

 

 

Raportti riippumattomalta kolmannelta osapuolelta

Kasto raportti Force Technology.

Try Backapp

Product added to cart