Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

FIELD TRIALS

1337 AB:ssa yhdeksällä työntekijällä 27:stä oli kipuja käsissä heidän istuessaan perinteisillä työtuoleilla. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä vain yksi työntekijä kärsi enää käsikivuista.


Osallistujat
Tutkimukseen osallistuneet 27 työntekijää olivat suhteellisen nuoria ja heidän keski-ikä oli 35. Osallistujista miehiä oli 21 ja naisia kuusi eli toisin kuin Siemensin ja Vingin kenttäkokeissa, joissa oli enemmän naisia ​​kuin miehiä. Tutkimukseen osallistujat vaihtoivat perinteisen toimistotuolinsa Backapp-tuoliin ja Backapp 360 -tasapainolautaan.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen alussa osallistujat koulutettiin käyttämään Backapp-tuolia ja Backapp 360 -tasapainolautaa. Kaikki osallistujat vastasivat kyselylomakkeeseen tutkimuksen alussa, kuuden viikon ja kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen. Kyselylomakkeen on tehnyt riippumaton kolmas osapuoli, joka myös vastaanotti täytetyt lomakkeet ja laski tutkimuksen tulokset.

ALASELKÄKIVUT VÄHENIVÄT

Tutkimuksen alussa 14 työntekijää 27:stä kokivat alaselän kipua perinteisellä toimistotuolilla istuessa. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen tämä laski 11 henkilöön.

NISKA- JA HARTIAKIVUT VÄHENIVÄT

Ennen kokeilua 19 työntekijää 27:stä (70%) koki kipua niskassa ja hartioissa viikoittain työpäivän aikana. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä kivusta kärsivien määrä laski 10 henkilöön.

VÄHEMMÄN PÄÄNSÄRKYÄ

Tutkimuksen alussa 11 työntekijää 27:stä koki päänsärkyä viikoittain työpäivän aikana. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen tämä laski seitsemään henkilöön.

VÄHEMMÄN KIPUA KÄSISSÄ

Yhdeksän osallistujaa 27:stä koki käsissä kipuja viikottain ennen kokeilun alkamista. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä laski yhteen henkilöön.

YLÄVARTALOKIVUISTA EROON PÄÄSSEIDEN OSALLISTUJIEN MÄÄRÄ KASVOI 8-KERTAISEKSI

Vain yhdellä perinteistä toimistotuolia käyttäneistä ei ollut lainkaan ylävartalokipuja ennen tutkimuksen aloittamista. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä nousi kahdeksaan henkilöön.

KIPUALUEIDEN MÄÄRÄN KESKIARVO VÄHENI 1,96:STA 1,18:AAN

Tutkimuksessa eriteltyjä kipualueita olivat: alaselkä, niska- ja hartiaseutu, päänsärky ja kädet. (katso taulukko 2)

Tulokset

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

After 6 months
on Backapp

Change

 

Number

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

19 10 13

-31,6

Headaches during or after work

11 8 7

-36,4

Lower back pain/stiffness

14 11 11 -21,4

Arm and/or hand pain

9 4 1

8 times

 None of the above (pain score = 0)

 1  5  8  

 

Table 2
Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

  • Lower back pain/stiffness
  • Shoulder and neck pain/stiffness
  • Headaches during or after work
  • Arm and/or hand pains
  • None of the above

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

After 6 months
on Backapp

Pain score = 0

1 8 10

Pain score = 1

12 8 6

Pain score = 2

4 8 8

Pain score = 3

7 3 2

Pain score = 4

3 0 1

Total

 27 27 27  

Average pain score

1,96

1,22

1,18

Change, %

 

-37,7

-39,6

 

 

Raportti riippumattomalta kolmannelta osapuolelta

Kasto raportti Force Technology.

Try Backapp

Product added to cart