Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

278 käyttäjää

Yhteenveto 18.04.2008 tekemämme käyttäjätutkimuksen raportista

Mitä mieltä käyttäjät ovat Backapp -tuolista?
Myytyään 7 000 tuolia Prognett AS lähetti kyselyn 485 tuolin ostaneelle. Vastausprosentti oli lähes 50 % (218 hyväksyttyä vastausta). Tutkimustulokset ovat seuraavat:

Missä Backapp -tuolia käytetään?
Suurin osa käyttää Backapp -tuolia toimistossa (yli 67 %). 11 %:lla vastanneista on Backapp -tuoli sekä kotona että toimistossa.

Voiko Backapp -tuolilla istua koko päivän?

Yli 41 % vastanneista valitsee istumiseen lähes aina Backapp -tuolin. Backapp -tuolia voi siis käyttää ainoana toimistotuolina totuttelujakson jälkeen.

Miksi ihmiset ostavat Backapp -tuolin?
Yli 63 % oli ostanut Backapp -tuolin, koska heillä oli ongelmia selän, niskan tai lantion kanssa. Silti yllättävän moni oli hankkinut Backapp -tuolin ennaltaehkäistäkseen vaivoja, harjoittaakseen lihaksiaan ja istuakseen oikein.

Vaikuttaako Backapp terveyteen?
Jopa 79,8 % kokee saaneensa Backapp -tuolista merkittävää, myönteistä hyötyä terveydelleen. Lähes puolet kysytyistä on huomannut vaivojensa vähentyneen, ja moni pelkää nyt vähemmän uusien selkä-, niska- tai lantiovaivojen syntymistä - näin käy, kun särkyjä esiintyy yhä harvemmin. Yli 28 % sanoo lihastensa vahvistuneen, ja jotkut tuntevat virkistyneensä.

Suosittelevatko käyttäjät Backapp -tuolia muille?
Jopa 97,2 % kyselyyn vastanneista suosittelisi Backapp -tuolia muillekin.

 

 

140915_backapp_fjordvangen0399.jpg
Try Backapp

Product added to cart