Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

FIELD TRIALS

Tutkimuksen alussa Siemensissä 23 työntekijää 47:stä koki tavanomaisen työpäivän päätteeksi olonsa väsyneeksi. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä putosi kahdeksaan henkilöön.


Osallistujat
Siemens Gamesa Renewable Energy, Alborg, Tanska, rakentaa tuulipuistoja. Tutkimukseen osallistui 47 työntekijää, jotka kaikki tekevät päivittäin näyttöpäätetyötä. Heistä 35 oli naisia ja 12 miehiä ja osallistujien keski-ikä oli 43 vuotta. Tutkimukseen osallistujat vaihtoivat perinteisen toimistotuolinsa Backapp-tuoliin ja Backapp 360 -tasapainolautaan.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen alussa osallistujat koulutettiin käyttämään Backapp-tuolia ja Backapp 360 -tasapainolautaa. Kaikki osallistujat vastasivat kyselylomakkeeseen tutkimuksen alussa, kuuden viikon ja kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen. Kyselylomakkeen on tehnyt riippumaton kolmas osapuoli, joka myös vastaanotti täytetyt lomakkeet ja laski tutkimuksen tulokset.

ALASELKÄKIVUT VÄHENIVÄT

Tutkimuksen alussa 27 työntekijää 47:stä kokivat alaselän kipua perinteisellä toimistotuolilla istuessa. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen tämä laski 14 henkilöön.

NISKA- JA HARTIAKIVUT VÄHENIVÄT

Ennen kokeilua 33 työntekijää 47:stä (70%) koki kipua niskassa ja hartioissa viikoittain työpäivän aikana. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä kivusta kärsivien määrä laski 22 henkilöön.

VÄHEMMÄN PÄÄNSÄRKYÄ

Tutkimuksen alussa 17 työntekijää 47:stä koki päänsärkyä viikoittain työpäivän aikana. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön jälkeen tämä laski seitsemään henkilöön.

VÄHEMMÄN KIPUA KÄSISSÄ

Kymmenen osallistujaa 47:stä koki käsissä kipuja viikottain ennen kokeilun alkamista. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä laski neljään henkilöön.

YLÄVARTALOKIVUISTA EROON PÄÄSSEIDEN OSALLISTUJIEN MÄÄRÄ KASVOI 3,3-KERTAISEKSI

Vain kolmella perinteistä toimistotuolia käyttäneistä ei ollut lainkaan ylävartalokipuja ennen tutkimuksen aloittamista. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä nousi kymmeneen henkilöön.

KIPUALUEIDEN MÄÄRÄN KESKIARVO VÄHENI 1,93:STA 1,17:ÄÄN

Tutkimuksessa eriteltyjä kipualueita olivat: alaselkä, niska- ja hartiaseutu, päänsärky ja kädet. (katso taulukko 2)

TYÖNTEKIJÄT PYSYIVÄT VIRKEINÄ KOKO TYÖPÄIVÄN AJAN

Tutkimuksen alussa 23 työntekijää 47:stä koki tavanomaisen työpäivän päätteeksi olonsa väsyneeksi. Kuuden kuukauden Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä putosi kahdeksaan henkilöön. (katso taulukko 3)

Tulokset

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

After 6 months
on Backapp

Change

 

Number

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

33

27

22

-33,3

Headaches during or after work

17

12

7

-58,8

Lower back pain/stiffness

27

20

14

-48,1

Arm and/or hand pain

10

4

4

-60,0

None of the above (pain score = 0)

3

6

10

+3,3 times

 

Table 2
Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

  • Lower back pain/stiffness
  • Shoulder and neck pain/stiffness
  • Headaches during or after work
  • Arm and/or hand pains
  • None of the above

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

After 6 months
on Backapp

Pain score = 0

3

6

9

Pain score = 1

17

21

24

Pain score = 2

13

13

12

Pain score = 3

9

7

1

Pain score = 4

4

0

1

Pain score = 5

1

0

0

Total

47

47

47

Average pain score

1,93

1,45

1,17

Change, %

 

-25,1

-39,6

 

 

Table 3
How often do you feel tired at the end of a normal work day? Number of participant.

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

After 6 months
on Backapp

Infrequently

9

13

18

Every now and then

15

22

20

Quite often

18

10

6

Frequently/every day

5

0

2

Total

47

47

47

Quite often, every day

23

10

8

%

48,9

21,3

17,0

Change, %

 

-56,5

-65,2

 

Raportti riippumattomalta kolmannelta osapuolelta

Katso raportti Force Technology

Try Backapp

Product added to cart