Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

FIELD TRIALS

Tutkimuksen alussa Kamstrup A/S:ssa 27 työntekijää 35:stä (77%) koki kipua niskassa ja hartioissa viikottain työpäivän aikana. Kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön myötä kivusta kärsivien määrä laski 17 henkilöön.


Osallistujat
Kamstrup A/S Skanderborgissa Tanskassa, on maailman johtava älykkäiden energia- ja vesimittausten järjestelmäratkaisujen valmistaja. Tutkimukseen osallistui 35 työntekijää, jotka kaikki tekevät päivittäin näyttöpäätetyötä. Heistä 15 oli naisia ja 20 miehiä ja osallistujien keski-ikä oli 43 vuotta. Tutkimukseen osallistujat vaihtoivat perinteisen toimistotuolinsa Backapp-tuoliin ja Backapp 360 -tasapainolautaan.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen alussa osallistujat koulutettiin käyttämään Backapp-tuolia ja Backapp 360 -tasapainolautaa. Kaikki osallistujat vastasivat kyselylomakkeeseen tutkimuksen alussa ja kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön jälkeen. Kyselylomakkeen on tehnyt riippumaton kolmas osapuoli, joka myös vastaanotti täytetyt lomakkeet ja laski tutkimuksen tulokset.

ALASELKÄKIPU

Tutkimuksen alussa 12 työntekijää 35:stä kokivat alaselän kipua perinteisellä toimistotuolilla. Kuuden viikon kuluttua määrä oli 14 henkilöä.

NISKA- JA HARTIAKIVUT VÄHENIVÄT

Ennen kokeilua 27 työntekijää 35:stä koki kipua niskassa ja hartioissa viikoittain työpäivän aikana. Kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön myötä kivusta kärsivien määrä laski 17 henkilöön.

VÄHEMMÄN PÄÄNSÄRKYÄ

Tutkimuksen alussa 11 työntekijää 35:stä koki päänsärkyä viikoittain työpäivän aikana. Kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön jälkeen tämä laski kahdeksaan henkilöön.

VÄHEMMÄN KIPUA KÄSISSÄ

Kolme osallistujaa 35:stä koki käsissä kipuja viikottain ennen kokeilun alkamista. Kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä laski kahteen henkilöön.

YLÄVARTALOKIVUISTA EROON PÄÄSSEIDEN OSALLISTUJIEN MÄÄRÄ KASVOI 2,3-KERTAISEKSI

Vain kolmella osallistujalla 35:stä perinteistä toimistotuolia käyttäneistä ei ollut lainkaan ylävartalokipuja ennen tutkimuksen aloittamista. Kuuden viikon Backapp-tuotteiden käytön myötä määrä nousi seitsemään henkilöön.

KIPUALUEIDEN MÄÄRÄN KESKIARVO VÄHENI 1,6:STA 1,23:EEN

Tutkimuksessa eriteltyjä kipualueita olivat: alaselkä, niska- ja hartiaseutu, päänsärky ja kädet. (katso taulukko 2)

Tulokset

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Change

 

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

13 7 -46,2

Headaches during or after work

6 3 -50,0

Lower back pain/stiffness

11 11 0

Arm and/or hand pain

4 0

 -100,0

 None of the above (pain score = 0)

4 8  2 times

 

Table 2
Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

  • Lower back pain/stiffness
  • Shoulder and neck pain/stiffness
  • Headaches during or after work
  • Arm and/or hand pains
  • None of the above

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Pain score = 0

4 9

Pain score = 1

8 11

Pain score = 2

11 4

Pain score = 3

2 0

Pain score = 4

0 0

Pain score = 5

0 0

Total

25 25  

Average pain score

1,44

0,88

Change, %

 

-38,9

 

 

Raportti riippumattomalta kolmannelta osapuolelta

Kasto raportti Force Technology.

Try Backapp

Product added to cart