Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Aktivt sittande för en mer hälsosam vardag

Under 2018 lät vi 131 anställda på Ving, Siemens och Tretton37 AB prova Backapp Smart och Backapp 360 balansbräda. Det stod tidigt klart att med bytet av kontorsstol följde också en påtaglig minskning av smärtor i rygg, skuldror och nacke samtidigt som betydligt färre kände sig trötta efter en lång arbetsdag. Här är några av alla effekter som undersökningen visade.

Bättre hälsa på Ving, Siemens och Tretton37 efter 6 veckor

Smärtor i korsryggen

Vid studiens början kände 52 % av deltagarna smärtor i korsryggen varje vecka när de använde sin vanliga kontorsstol. Efter 6 veckor med Backapp var siffran nere i 40 %.

Smärtor i överkroppen dagligen

Vid studiens början kände 50 % av deltagarna smärtor i överkroppen minst varje dag eller minst 2 gånger i veckan. Efter 6 veckor gick siffran ner till 29 %.

Smärtor i skuldror och nacke

När vi inledde studien kände 7 av 10 (69 %) deltagare smärtor i skuldror och nacke minst en gång i veckan. Efter sex veckor med Backapp sjönk antalet till 4 av 10 (43 %)

Huvudvärk

Vid start uppgav 37% att de kände på huvudvärk varje vecka både på och etter arbetet – når de satt på sin vanliga kontorstol. Etter 6 veckor med Backapp gick siffran ner til 25%.

Trött och sliten i slutet av arbetsdagen

50 % uppgav att de kände sig trötta och slitna i slutet av arbetsdagen, när de satt på sin vanliga kontorsstol. Efter 6 veckor med Backapp-produkterna var siffran nere i 25 %

Smärtor i överkroppen varje vecka

I början av studien uppgav hela 95 % av deltagarna att de upplevt smärtor i överkroppen varje vecka. Efter 6 veckor med Backapp-produkterna hade siffran sjunkit till endast 79 %. 

Vill du se om din hälsokurva följer de anställda på Ving, Siemens och Tretton37?

Prova Backapp Smart nu!

OBS! Det är helt gratis att prova Backapp Smart. Vill du inte fortsätta att använda vår stol hämtar vi den igen efter 14 dagar.

Visste du att…

… Många av oss sitter ner 60-70 % av vår vakna tid…

… och att vi i Sverige är bland de mest stillasittande i världen?

… Långa stunder av stillasittande innebär ökad risk för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar?

… Stillasittande gör oss sämre rustade för att hantera stress?

Om studien
131 kontorsarbetare från Tretton 37 AB, Ving Resor AB och Siemens A/S deltog i undersökningen. Undersökningen utarbetades och organiserades av Force Technology A/S. Deltagarna besvarade ett frågeformulär både före och efter livet med Backapp. De 131 deltagarna fick både en Backapp Smart och en Backapp 360 balansbräda men fick inte tillgång till sin gamla kontorsstol. Samtliga deltagare hade ett höj- och sänkbart skrivbord. Vill du läsa studien i sin helhet? 

Källor:
Report 1337 after 6 weeks and 6 months, Force Technology
Report Ving Resor after 6 weeks and 6 months, Force Technology
Report Siemens Resor after 6 weeks and 6 months, Force Technology

Enfriskgeneration.se
Suntarbetsliv.se

Prova Backapp

Product added to cart