Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

354 KONTORSANSTÄLLDA I 8 FÖRETAG

Hos Lähi Tapiola var 34 av 70 personer i sin bästa form när de var på arbetet och använde sin vanliga kontrosstol. Efter 6 månander med Backapp ökade detta till 46 personer!


Deltagare
Lähi Tapiola är Finlands största försäkringsbolag. De 70 personerna som var med i studien arbetar på huvudkontoret i Espoo utanför Helsingfors. Deltagarna var 59 kvinnor och 11 män genomsnittet på deras ålder var 44 år. De ersatt sedan sin vanliga kontorsstol med en stol från Backapp samt en balansbräda Backapp 360.

Genomförandet
Deltagarna fick utbildning hur man använder en Backapp stol samt en Backapp 360. Innan studien statade fick de svara på ett fråge schema och detta fick de även göra efter testet var slut. Schemat med frågorna är gjort av en extern 3.dje parts firma, de var även de som sammanställde och räknade ut resultat med statistiska beräkningar.

MINDRE SMÄRTA I LÄNDRYGG

20 av 70 deltagare hade smärta i ländryggen med sin vanliga kontorsstol. Efter 6 månader med Backapp var det 13! (Tabell 1)

MINDRE SMÄRTA I NACKE OCH SKULDROR

Före studien starta hade 39 av 70 deltagare smärta i nacke och skuldror. Efter 6 månader med Backapp var det 24! (Tabell 1)

MINDRE HUVUDVÄRK

18 av 70 hade huvudvärk efter sin arbetsdag varje vecka. Efter 6 månader med Backapp var det 10! (Tabell 1)

ANTAL SMÄRTFRIA BLEV 1,9 GÅNGER SÅ MÅNGA

Bara 16 av 70 hade inga smärtor i överkroppen när de använde sin vanliga kontorsstol. Efter 6 månader med Backapp var det 30.

PERSONALEN BLEV PIGGARE EFTER SIN ARBETSDAG

18 av de 70 anställda var trötta i sluttet av sin arbetsdag när de använder sin vanliga kontorsstol. Efter 6 månader med Backapp blev det till 7! (Tabell 2).

PRODUKTIVITETEN ÖKADE BLAND PERSONALEN

34 av 70 deltagarna sa att de var i sin «bästa form» till att arbeta när de använde sin vanliga kontorsstol. Efter 6 månader med Backapp blev det till 46 (Tabell 3)

Resultat

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Change

 

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

39 24 -38,5

Headaches during or after work

18 10 -44,4

Lower back pain/stiffness

20 13 -35,

 None of the above (pain score = 0)

16 30  1,9 times

 

Table 2
Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Never

7 14

 Infrequently

27 34
 Every now and then 22 16

Quite often

8 1

Every day

4 4

Quite often, evry day, number

12 5

Quite often, every day, %

18 7

Change, %

 

-58,9

 

Table 3
 How would you grade your current fitness for work? Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Low 1 0

Somewhat low

1 1
Moderate 4 3

Somwhat high

28 19

High, number

34 46

High, %

48,6 65,7

Change, %

 35,3  

 

 

Rapport från oberoende tredje part

Se bifogad rapport från Force Technology.

Prova Backapp

Product added to cart