Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

354 KONTORSANSTÄLLDA I 8 FÖRETAG

Hos OK hade 21 av de 57 anställda huvudvärk på och efter sitt arbete varje vecka. Efter 6 veckor med Backapp var det bara 7 stycken!


Deltagarna
OK som ligger i Viby i området vid Århus jobbar med energi. 57 anställda som hade vanliga kontorsjobb valde att vara med i studien. Deltagarna var 32 damer och 25 männ, genomsnittet på deras ålder var 45 år. De ersatte sin vanliga kontorsstol med en stol från Backapp samt en Backapp 360 balansbräda.

Genomförandet
Alla deltagarna blev undervisade i hur man använder sig av en Backapp stol samt en Backapp 360. Innan studien samt även efter studien slut, 6 veckor fick de svara på frågor. Dessa frågar var utarbetade av en extren 3.dje parts firma, de samlade även in svaren från alla deltagarna och räknade där ut resultatet med statistiska beräkningar.

MINDRE SMÄRTA I LÄNDRYGGEN

28 av 57 deltagarna hade smärta i ländryggen med sin vanliga kontorsstol. Efter 6 veckors användning av Backapp var det 17! (Tabell 1)

MINDRE SMÄRTA I NACKE OCH SKULDRA

Före studien hade 37 av 57 (65%) smärtor i nacken och skuldror. Efter 6 veckor med Backapp var detta nere i 18 peroner! (Tabell 1)

MINDRE HUVUDVÄRK

21 av 57 hade huvudvärk på och efter arbetet varje vecka. Efter använding av Backapp var det endast 7 personer! (Tabell 1)

MINDRE SMÄRTA I ARMAR OCH HÄNDER

10 av 57 deltagare hade smärta i armar och händer varje vecka. Efter 6 veckor med Backapp var det bara 5 personer! (Tabell 1)

ANTAL SMÄRTFRIA BLEV 3,7 GÅNGER SÅ MÅNGA

Bara 6 av 57 hade ingen smärta i överkroppen när de använde sin vanliga kontorsstol. Efter 6 veckor med Backapp var det 22 (Tabell 1).

GENOMSNITTET PÅ ANTAL OMRÅDE MED SMÄRTA GICK MINSKADE FRÅN 1,77 TILL 0,91

Dessa områden är ländrygg, skuldror/nacke, huvud samt armar och händer. (tabell 2)

Resultat

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Change

 

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

37 18 -51,4

Headaches during or after work

21 7 -66,7

Lower back pain/stiffness

28 17 -39,3

Arm and/or hand pain

10 5 -50,0

 None of the above (pain score = 0)

6 22  3,7 times

 

Table 2
Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

Pain score = 0

6 22

Pain score = 1

20 22
Pain score = 2 15 9

Pain score = 3

13 4

Pain score = 4

3

0

Pain score = 5

0

0

Total

57

57

Average pain score

1,77 0,91

Change, %

 

-48,6

 

 

 

Prova Backapp

Product added to cart