Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Du förbättrar din hållning

Påståendet baseras på två studier där människor fick sitta raka i ryggen utan ryggstöd och försöka ha en naturlig hållning, alternativt skriva på ett tangentbord. Slutsatsen var att de yttre stabiliserande musklerna är mindre aktiva när du sitter på Backapp-stolen. Kurvan i ländryggen minskade betydligt, liksom aktiviteten i en av de större musklerna i ländryggen. Slutsatsen var att det är lättare att sitta rak i ryggen på en Backapp än att sitta rak i ryggen på en vanlig kontorsstol. Därför kan du sitta rakt längre utan ryggstöd när du använder en Backapp.

Dokumentation

Manual Therapy (Volume 17, Issue 6) Pages 566-571

"Can we reduce the effort of maintaining a neutral sitting posture? A pilot study". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

Ergonomics (Volume 55, Issue 12) pages 1586-1595

"Lumbar posture and trunk muscle activation during a typing task when sitting on a novel dynamic ergonomic chair". Kieran O'Sullivan, Raymond McCarthy, Alison White, Leonard O'Sullivan & Wim Dankaerts 2012.

_d3_0650.jpg
Prova Backapp

Product added to cart