Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

364 fysioterapeuter

Specialisterna är eniga
98,1 % av specialisterna som svarade på undersökningen säger att patienter med ryggproblem skulle må bra av att sitta på Backapp. 97 % säger att funktionen i nedre delen av ryggen påverkas positivt. Över 70 % påpekar att Backapp påverkar de stabiliserande musklerna Transversus abdominis och Mulitfidene, som båda har stor betydelse för stabiliteten i korsryggen.

Backapp ger starkare nacke
Att balansträningen på Backapp påverkar nedre delen av ryggen positivt direkt är det inget tvivel om. 67,3 % av specialisterna menar också att patienter med nackproblem kan ha glädje av att träna med Backapp, och 62,1 % menar att nackens funktion påverkas positivt om man sitter i Backapp. Det är intressant att så många anser att balansutjämning genom sätet har positiv effekt på nackens funktion.

Backapp kan ge positiva effekter även för höft och bäcken
Backapp ger en del träning även för höfter och bäcken då den öppna sittställningen samt rörligheten i stolen är positiv för dessa delar. 49,5 % av specialisterna menar att patienter med höftproblem kan ha glädje av att träna med Backapp, och 39,3 % menar att höftledens funktion påverkas positivt om man sitter i Backapp.

Kiropraktorer, fysioterapeuter, sjukgymnaster och läkare från hela Norden rekommenderar Backapp till sina patienter
95,1% av specialisterna menar att de kommer rekommendera Backapp till sina patienter med ryggproblem (348 av 364). De arton stycken som svarade nej hade antingen inga patienter, tyckte stolen var för dyr, tyckte att kravet på höj och-sänkbart bord var för krångligt eller hade synpunkter på sätets utformning.

Du sitter bekvämt på Backapp - medan du tränar och blir starkare
96,4 % av specialisterna säger också att de sitter bekvämt på Backapp vilket är en klar fördel då du kommer att sitta många timmar framöver!

Prova Backapp

Product added to cart