Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

354 KONTORSANSTÄLLDA I 8 FÖRETAG

Hos Tretton37 hade 9 av 27 anställda smärtor och armar och händer när det använde sin vanliga kontorsstol. Efter att de använt Backapp produkter i 6 månader var det bara 1 person!


Deltagare
Tretton37 AB är ett svensk IT företag som jobbar med olika utveckling av olika data lösningar. De 27 anställda som var med i studien hadde en genomsnitt åler på 35 år. På Tretton37 var det fler män än kvinnor ( 21 av 27 ) detta i motsättning mot de studier vi gjort hos Ving resor och Siemens där merparten var kvinnor. De 27 deltagarna tog bort sin vanliga kontorsstol och ersätta denna med Backapp stol och Backapp 360 balansbräda.

Genomförandet
Deltagarna blev utbildade hur man använder Backapp stolen samt även Backapp 360 balansbrädan. Innan vi startade studien fick varje deltagare svara på ett frågeformulär, samt även efter 6 veckor och 6 månander. Frågeformuläret var gjort av en extern tredje part, det vara även de som sammanställde alla resultat med statisk och beräkningar.

MINDRE SMÄRTA I LÄNDRYGGEN

14 av 27 deltagarna hade smärta i ländryggen på sin vanliga kontorsstol. Efter 6 månader var denna siffra nere i 11 styck. (Tabell 1)

MINDRE SMÄRTA I NACKE OCH SKULDROR

Innan studien startade så hade 19 av 27 (70%) smärtor i nacke och skuldror. Efter 6 månader var det 10 styck. (Tabell 1)

MINDRE HUVUDVÄRK

11 av 27 hadde huvudvärk på och efter sitt arbete varje vecka. Efter 6 månader med Backapp var det 7! (Tabell 1)

MINDRE SMÄRTOR I ARMAR OCH HÄNDER

9 av 27 hadde smärtor i armar och händer varje vecka. Efter 6 månader med Backapp var det endast 1 person! (Tabell 1)

ANTAL SMÄRTFRIA BLEV 7 GÅNGER SÅ MÅNGA

1 av 27 hade ingen smärta i överkroppen vid användning av sin vanliga kontorsstol. Efter 6 månander var de 8 personer.

GENOMSNITTET PÅ ANTAL OMRÅDE MED SMÄRTA GICK MINSKADE FRÅN 1,96 TILL 1,18

Dessa områden är ländrygg, skuldror/nacke, huvud samt armar och händer. (Tabell 2)

Resultat

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

After 6 months
on Backapp

Change

 

Number

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

19 10 13

-31,6

Headaches during or after work

11 8 7

-36,4

Lower back pain/stiffness

14 11 11 -21,4

Arm and/or hand pain

9 4 1

8 times

 None of the above (pain score = 0)

 1  5  8  

 

Table 2
Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

  • Lower back pain/stiffness
  • Shoulder and neck pain/stiffness
  • Headaches during or after work
  • Arm and/or hand pains
  • None of the above

 

 

Before the trial

After 6 weeks
on Backapp

After 6 months
on Backapp

Pain score = 0

1 8 10

Pain score = 1

12 8 6

Pain score = 2

4 8 8

Pain score = 3

7 3 2

Pain score = 4

3 0 1

Total

 27 27 27  

Average pain score

1,96

1,22

1,18

Change, %

 

-37,7

-39,6

 

 

Rapport från oberoende tredje part

Se bifogad rapport från Force Technology.

Prova Backapp

Product added to cart