Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

354 KONTORSANSTÄLLDA I 8 FÖRETAG

Kongsberg Maritime

På Kongsberg Maritime var det 38 personer av 62 som kände smärta i skuldra och i nacken varje vecka. Efter att ha använt Backapp produkter i 6 veckor så var det nere i 22 styck! 


Deltagarna
Kongsberg Maritime i Kristinehamn producerar utrustning till båtar. 62 anställda med vanliga kontorsjobb ville vara med i vår studie. Deltagarna var fördelat på 36 kvinnor och 26 män genomsnitts åldern på deltagarna var 45 år. De ersatte sin vanliga stol med en Backapp stol samt en Backapp 360 balansbräda. 

Genomförandet
Deltagarna fick utbildning om hur man använder Backapp stolen och Backapp 360. Alla som var med svarade på frågor innan uppstart av studien samt efter 6 veckor. Frågorna var utarbetade av en extern 3.dje part, han fick oxå svaren och arbetade fram resultat med statistik.

MINDRE SMÄRTA I LÄNDRYGG

28 av de 62 deltagarna kände smärta i ländryggen med sin vanliga kontorsstol. Efter 6 med med Backapp var det 23! (Tabell 1)

MINDRE SMÄRTA I NACKE OCH SKULDRA

Före studien var der 38 av 62 deltagare som kände smärta i nacke och skuldrorna. Efter 6 veckor med Backapp var det 22! (Tabell 1)

MINDRE HUVUDVÄRK

23 av 62 kände huvudvärk på och efter sitt jobb. Efter 6 veckor med Backapp var det nere i 12 personer! (Tabell 1)

MINDRE SMÄRTA I HÄNDER OCH ARMAR

15 av 62 deltagare kände smärta i händer och armar varje vecka. Efter 6 veckor Backapp var det 9! (Tabell 1)

ANTAL SMÄRTFRIA BLEV DUBBELT SÅ MÅNGA.

Bara 8 av 62 kände ingen smärta i överkroppen när de använde sin vanliga kontorsstol. Efter 6 veckor med Backapp var det 16 (Tabell 1).

GENOMSNITT ANTAL OMRÅDE MED SMÄRTA I ÖVERKROPPEN GICK NER FRÅN 1,7 TILL 1,2

(TABELL 2) Smärtområdet är ländrygg, skuldra / nacke, huvud eller armar och händer.

Resultat

Table 1

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Number of participants.

 

 

Before the trial

After 6 weeks 
on Backapp

Change 6 weeks 
on Backapp

 

Number

Number

%

Shoulder and neck pain/stiffness

38

22

-42,1

Headaches during or after work

23

12

-47,8

Lower back pain/stiffness

28

23

-17,9

Arm and/or hand pain

15

9

-40,0

None of the above (pain score=0)  

8

16

+2 times


Table 2
  

Which of the following types of pains have you experienced during a normal work week. Multiple choice. Number of participants.

  • Lower back pain/stiffness
  • Shoulder and neck pain/stiffness
  • Headaches during or after work
  • Arm and/or hand pains
  • None of the above

 

Before the trial

After 6 weeks 
on Backapp

Pain score = 0

7

16

Pain score = 1

22

24

Pain score = 2

16

16

Pain score = 3

15

6

Pain score = 4

2

0

Pain score = 5

0

0

Total

62

62

Average pain score

1,73

1,19

Change, %

 

-30,8

Rapport från Force Technology

Prova Backapp

Product added to cart