Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Större vinster för företag med god ergonomi

En undersökning som SINTEF har gjort för NHO, visar att de anställda som är borta från jobbet kostar i genomsnitt 1900 kr per sjukdag, oberoende bransch. Muskel- och skelettsmärtor står för närmare hälften av alla långtidssjukskrivningar i norska företag och är orsaken till ca 1/3 av alla förtidspensioner.  Genom att förebygga dessa problem kommer företag att kunna spara in på dessa utgifter.

I snitt har 12-15% av alla arbetsföra ont i ryggen. Man beräknar att alla ryggproblem kostar samhället ca 15 miljarder per år, ca hälften av kostnaden är de med arbetsrelaterade muskel- och skelettsmärtor.

Orsaken till muskel- och skelettsmärtor härrör oftast från tungt och enformigt arbete eller felaktiga arbetsställningar och tidspress. Konflikter, otrivsel eller andra psykosociala förhållanden har en förstärkande effekt på muskel/ skelettsmärtor.

Även om 80% av de som sitter på en Backapp säger att de fått en positiv hälsoeffekt skall man inte förenkla och säga att om du byter kontorsstolen mot en Backapp så är alla problemen lösta. Vi uppmanar företag till att ha en helhetssyn och fokus på ergonomin. 

Användning av Backapp stolen bör vara en av flera åtgärder mot sjukskrivning på arbetsplatsen.

cadmium-orange-blackblack.jpg
Prova Backapp

Product added to cart