Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

278 användare

Sammandrag från användarundersökning gjord 27/3 2009

Efter att ha sålt ca 10 000 stolar skickade vi ut en marknadsundersökning till 605 användare av Backapp. Undersökningen hade en svarsprocent på nästan 50% (278 godkända svar). Vi fick följande konklusioner:

Var används Backapp?
De flesta använder Backapp på kontoret (69%) 11% köpte också en Backapp för att använda hemma.

Kan man sitta på Backapp hela dagen?
39,6% av dem som svarade menar att de nästan alltid väljer Backapp när de ska sitta. Detta visar på att Backapp kan användas som enda kontorsstol efter en invänjningsperiod.

Varför köper människor Backapp?
64 % säger att de köpte Backapp på grund av problem med rygg, nacke eller höft. Överraskande många säger dock att man köpt Backapp för att förebygga, träna och ha en stol där man sitter rätt!

Ger Backapp effekt på hälsan?
Så många som 76,6% säger att de fått en märkbar positiv effekt på sin hälsa genom att sitta på Backapp. Nästan hälften av de tillfrågade har fått mindre smärtor i ryggen och även mindre rädda för att få ont i ryggen igen. Mer än 26% menar att de blivit starkare och över 10% hävdar också att de fått mer energi av att sitta på Backapp.

Rekommenderar användarna stolen till andra?
Så många som 96% av de tillfrågade menar att de rekommenderar och kommer att rekommendera Backapp till andra. 

140915_backapp_fjordvangen0399.jpg
Prova Backapp

Product added to cart