Hello there, it looks like you are browsing this website from USA, would you like to go to the local website instead?

Yes No

Vähemmän selkäkipuja

2017-04-17

Tulokset Suomessa tehdystä käyttäjätutkimuksesta

Käyttäjätutkimuksen toteutti Tuukka Nieminen Motivire Oy:stä (www.motivire.fi). Motivire vastasi käyttäjätutkimuksen suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista.

LähiTapiolan 90 työntekijää osallistui vapaaehtoisesti käyttäjätutkimukseen. Ketään ei valittu, vaan kaikki olivat mukana tutkimuksessa vapaaehtoisesti.

  • Osallistujat täyttivät kyselylomakkeen tutkimuksen alussa 1.9.2016.
  • He käyttivät puolen vuoden ajan Backapp -tuolia ja Backapp 360 –tasapainolautaa.
  • Kuuden kuukauden käytön jälkeen osallistujat vastasivat uudestaan kyselylyyn, jossa kartoitettiin Backapp –tuolin ja –tasapainolaudan vaikutuksia.

 

Kyselylomakkeessa heiltä kysyttiin:
Mieti normaalia työviikkoasi, kuinka se on mennyt? Arvioi tuntemuksiasi asteikolla 1 - 5.

1 = Säännöllisiä alaselän kipuja 

5 = Ei alaselän kipuja

Ennen tutkimuksen alkua 22 henkilöä ilmoitti selkäkipujensa olevan välillä 1 - 3. Kuuden kuukauden Backapp –tuolin ja tasapainolaudan käytön jälkeen säännöllisistä selkävaivoista (1 -3 vastaukset) kärsivien määrä oli pudonnut 5 henkilöön.

Tutkimuksen alussa 48 henkilöä ei kärsinyt alaselän kivuista (4 – 5 vastaukset). Kuuden kuukauden kokeilujakson jälkeen selkäkivuttomien määrä (4 – 5 vastaukset) oli noussut 65 henkilöön. Prosentteina selkäkivuttomien määrä nousi 68,5 prosentista 92,9 prosenttiin.

Tulokset olivat huikeat - erityisesti kaikille niille, joiden selkäkivut vähenivät tutkimuksen aikana. Useimmat meistä tietävät kuinka suuri merkitys hyvinvoinnille ja työkyvylle selkäkipujen vähentymisellä on.

Osasimme odottaa positiivisia tuloksia käyttäjätutkimuksesta, koska saman suuntaisia tuloksia on saatu myös aikaisemmin julkaistusta tieteellisessä tutkimuksessa:

Ergonomics (Volume 56, Issue 4) pages 650-658"Specific flexion-related low back pain and sitting: comparison of seated discomfort on two different chairs" Mary O'Keeffe, Wim Dankaerts, Peter O'Sullivan, Leonard O'Sullivan & Kieran O'Sullivan 2013.

Kaikki tutkimuksen tulokset ovat nähtävillä oheisessa linkissä: "Tulokset käyttäjätutkimuksesta Suomessa"

Käyttäjätutkimuksen

Käyttäjätutkimuksen tulokset; 1 = Säännöllisiä alaselän kipuja, 5 = Ei alaselän kipuja.

 

Tutkimuksen alussa

Tutkimuksen lopussa

Tutkimuksen alussa

Tutkimuksen lopussa

Asteikko

Henkilöä

Henkilöä

%

%

1

1

3

1,4

4,3

2

5

1

7,1

1,4

3

16

1

22,9

1,4

4

15

23

21,4

32,9

5

33

42

47,1

60,0

Product added to cart